Privatlivspolitik

Cookie – og privatlivspoli­tik

Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies, som er en lille tekstfil, der lagres i din browser, og som kan genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, eller hvor du bor. En cookie kan ikke sprede virus.

Cookies anvendes til at føre statistik over antal besøgende – og hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Hvis du bevæger dig rundt på siden accepterer du samtidig brugen af cookies.

Oplysningerne gives ikke videre til tredjepart.

Cookies sletter sig selv efter nogle måneder, men de fornyes efter hvert besøg.

Du kan slette cookies i din browser under ‘Indstillinger’.


Privatlivspolitik

Dataans­varlig

Tekst og Webs poli­tik om ind­sam­ling og behan­dling af per­son­o­plysninger beskriver, hvor­dan vi som dataans­varlig behan­dler de oplysninger, vi har om dig som kunde.

Tekst og Web er ans­varlig for behan­dling af de per­son­o­plysninger, vi har mod­taget om dig.

Kon­tak­to­plysninger:
Tekst og Web
Næsbyvej 44
6000 Kolding

CVR: 35322647
Tlf. 50 990 880
Mail: tina@tekstogweb.dk

Vi gør brug af føl­gende personlige oplysninger

  • Navn
  • Adresse
  • Tele­fon­num­mer
  • E-mail
  • Virk­somhedsin­for­ma­tion (navn, CVR, kon­tak­t­in­for­ma­tion, adresse)

Sådan indsamles dine oplysninger

  • Reg­istrering efter korrespondance enten pr. telefon eller e-mail med Tekst og Web.
  • Reg­istrering via online kon­tak­t­for­mu­lar.

Sådan bruges dine oplysninger

Vi bruger oplysningerne til at kontakte dig direkte via e-mail eller telefon og til brug for udsendelse af fakturaer.

Opbe­var­ing af data og brug af databehandlere

Vi anven­der en ekstern leverandør af økonomistyringssystem som databehandler. Leverandøren behan­dler dine per­son­o­plysninger i overensstem­melse med lov­givnin­gens krav til databehandlere.

Kun ejeren af Tekst og Web har adgang til de oplysninger, vi har registreret om dig og din virksomhed.

Vi sletter løbende per­son­o­plysninger i vores kartotek og hos vores eksterne leverandør efter en vurdering af, om et kundeforhold reelt er ophørt.

Hvilke ret­tigheder har du som registreret?

Som reg­is­trant hos Tekst og Web kan du altid gøre ind­sigelse mod reg­istrerin­gen. Du kan også få ind­sigt i, hvilke oplysninger vi har reg­istr­eret om dig. Ønsker du denne indsigt, kan du kontakte os på tina@tekstogweb.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at ind­give en klage til Datatil­synet, hvis du er util­freds med den måde, vi behan­dler dine per­son­o­plysninger på. Du finder Datatil­synets kon­tak­to­plysninger på www.datatilsynet.dk.

Opdatering og ændringer

Denne side er sidst opdateret den 24. maj 2018.

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores politik om beskyt­telse af dine per­son­lige oplysninger, vil du modtage en e-mail med ændringerne. Sker der små justeringer, vil ændringerne være at finde her på siden, hvor du altid kan se, hvornår siden sidst er opdateret.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]